Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Zaktualizowane zestawienie szkół i placówek objętych wsparciem i planowanych do objęcia wsparciem w ramach Działania 2.10 PO WER, Wysoka jakość systemu oświaty, typy operacji: 1, 2 i 3 (stan na dzień 18.06.2018 r.).

18 cze 2018

Instytucja Pośrednicząca publikuje poniżej zaktualizowane zestawienie szkół i placówek objętych wsparciem i planowanych do objęcia wsparciem w ramach Działania 2.10 PO WER, Wysoka jakość systemu oświaty, typy operacji: 1, 2 i 3 (stan na dzień 18.06.2018 r.).

2018.06.18 zestawienie szkół i placówek 2.10