Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Zaktualizowany materiał informacyjny Instytucji Zarządzającej PO WER dotyczący wnoszenia wkładu niepieniężnego w ramach projektów Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

16 lis 2017

Instytucja Zarządzająca Programem Wiedza Edukacja Rozwój zaktualizowała materiał informacyjny dotyczący wnoszenia wkładu niepieniężnego w ramach projektów PO WER. Przygotowane opracowanie zawiera zmiany wprowadzone nowelizacją Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w latach 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017 roku.

Materiał informacyjny dotyczący wnoszenia wkładu niepieniężnego w ramach projektów Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020