Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Zalecenia w zakresie wprowadzania mechanizmów przeciwdziałania i zwalczania nadużyć finansowych w Programie Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020

5 wrz 2022

1 września 2022 roku Instytucja Zarządzająca Programem Wiedza Edukacja Rozwój dokonała aktualizacji zapisów Zaleceń w zakresie wprowadzania mechanizmów przeciwdziałania i zwalczania nadużyć finansowych w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 opracowanych na mocy art. 125 ust. 4 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku.

Do najważniejszych zmian wprowadzonych do dokumentu należą, m.in.: uwzględnienie przepisów dotyczących konfliktu interesów ustanowionych w art. 61 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, uchylającego rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 oraz zapisów Wytycznych dotyczących unikania konfliktów interesów i zarządzania takimi konfliktami, na podstawie rozporządzenia finansowego z dnia 9 kwietnia 2021 r.

Materiał do pobrania (PDF 547 KB)