Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Zapytanie ofertowe na na usługę doradczo-ekspercką dla Instytucji Pośredniczącej MEiN w zakresie przygotowywania dokumentacji, udziału w czynnościach związanych z przeprowadzeniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych, a także odbioru produktów w ramach siedmiu badań ewaluacyjnych zaplanowanych do realizacji przez IP MEiN w latach 2021-2023

29 mar 2021

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia objętego niniejszym zapytaniem ofertowym  jest realizacja usług doradczo-eksperckich dla Instytucji Pośredniczącej MEiN w zakresie przygotowywania dokumentacji, udziału w czynnościach związanych z przeprowadzeniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych, a także odbioru produktów w ramach siedmiu badań ewaluacyjnych zaplanowanych do realizacji przez IP MEiN w latach 2021-2023, zgodnie z Planem Badań Ewaluacyjnych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2023.

Termin i sposób składania ofert:

Ofertę można złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02.04.2021 r. do godz. 12.00 drogą elektroniczną na adres e-mail: lidia.bankowska@mein.gov.pl

Załączniki:

Zapytanie-ofertowe-ekspert-ds.-ewaluacjiPobierz
Załącznik-nr-4-do-Zapytania-ofertowegoPobierz