Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kontroli zgodności z prawem postępowań prowadzonych przez beneficjentów realizujących projekty w ramach POWER

11 maj 2017

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kontroli zgodności z prawem postępowań prowadzonych przez beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, numer postępowania DE-WZP.262.23.2017.PG

Pobierz link: