Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Zapytanie ofertowe na sporządzenie standardów pracy oraz profilu kompetencyjnego asystenta ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

11 lip 2019

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dzieła polegającego na pisemnym sporządzeniu standardów pracy asystenta ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na wszystkich etapach edukacyjnych, w różnych typach szkół, w tym opracowanie zadań asystenta, opisu dotyczącego umocowania w szkole oraz profilu kompetencyjnego asystenta ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wraz z propozycją kryteriów naboru osób do zatrudnienia w tej roli.

Termin złożenia ofert:

Ofertę można złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.07.2019 r. do godziny 12.00 w wersji elektronicznej.

Zapytanie ofertowe:

zapytanie ofertowe asystent spe

Załącznik – formularz ofertowy