Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Zapytanie ofertowe na usługę doradczo-ekspercką dla Instytucji Pośredniczącej MEiN w zakresie działań informacyjno-promocyjnych szerokiego zasięgu (cross-media) dot. edukacji włączającej i Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

12 kw. 2021

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa doradczo-ekspercka dla Instytucji Pośredniczącej MEiN w zakresie przygotowania dokumentacji i udziału w czynnościach związanych z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia na przeprowadzenie działań informacyjno-promocyjnych o szerokim zasięgu (cross-media) dotyczących edukacji włączającej i Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK).

Termin i sposób składania ofert:

Ofertę można złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.04.2021 r. do godz. 12.00 drogą elektroniczną na adres e-mail: lidia.bankowska@mein.gov.pl

Załączniki:

Zapytanie-ofertowe-II-ekspert-info-promo-12.04.2021Pobierz
Załącznik-nr-4-Formularz-ofertowy-ekspert-info-promo-12.04.2021Pobierz