Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Zapytanie ofertowe na usługę doradczo-ekspercką dla Instytucji Pośredniczącej MEiN w zakresie udziału w czynnościach merytorycznych związanych z przeprowadzeniem badania pt.: Ewaluacja wsparcia szkolnictwa zawodowego. Badanie wartości wskaźników rezultatu długoterminowego PO WER

31 sie 2023

Przedmiot zakupu:

Przedmiotem zakupu jest świadczenie usług doradczo-eksperckich dla Instytucji Pośredniczącej MEiN w zakresie udziału w czynnościach merytorycznych związanych z przeprowadzeniem badania pt.: Ewaluacja wsparcia szkolnictwa zawodowego. Badanie wartości wskaźników rezultatu długoterminowego PO WER, zgodnie z Planem Badań Ewaluacyjnych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2023.

Szczegóły dotyczące zamówienia zawarto w załącznikach do Zapytania ofertowego.

Termin i sposób składania ofert:

Ofertę można złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 września 2023 r. do godz. 12.00
drogą elektroniczną na adres e-mail: anita.pachucka@mein.gov.pl

Termin wykonania zamówienia:

Umowa zostanie zawarta na okres od dnia zawarcia umowy do dnia 10 grudnia 2023 r.

Zamawiający informuje, że wykonanie usługi jest finansowane ze środków Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (projekt nr POWR.06.01.00-00-0201/22 pt. Pomoc techniczna PO WER dla Instytucji Pośredniczącej MEiN na rok 2023).

Załączniki:

Zapytanie ofertowe: ekspert ds. szkolnictwa zawodowegoPobierz
Formularz-ofertowyPobierz