Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Zapytanie ofertowe – na wykonanie usługi wsparcia techniczno-organizacyjnego na potrzeby Instytucji Pośredniczącej Ministerstwa Edukacji Narodowej

5 kw. 2019

Przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi wsparcia techniczno-organizacyjnego na potrzeby Instytucji Pośredniczącej Ministerstwa Edukacji Narodowej, postępowanie DE-WZP.262.10.2019.KK

Termin złożenia ofert:
Ofertę można złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.04.2019 r. do godziny 12.00 w wersji elektronicznej za pośrednictwem ww. platformy. Platforma uniemożliwia złożenie oferty po terminie.

Link do logowania na platformie, na której znajduje się zamówienie