Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Zmiana regulaminu konkursu nr POWR.02.14.00-IP.02-00-001/18 – wydłużenie terminu naboru wniosków do 9 marca 2018 r.

28 lut 2018

W związku z niewielkim zainteresowaniem potencjalnych wnioskodawców do 9 marca 2018 r. wydłużono termin składania wniosków o dofinansowanie w konkursie nr POWR.02.14.00-IP.02-00-001/18 Przygotowanie i udostępnienie multimedialnych zasobów wspierających proces doradztwa dla wszystkich grup wiekowych ogłoszonego w ramach Działania 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie.

Regulamin konkursu – zmiana 28.02.2018 r.