Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Zmiana Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Wiedza Edukacja Rozwój – 26 listopada 2021 r.

29 lis 2021

26 listopada 2021 r. została zatwierdzona 25. wersja Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Wiedza Edukacja Rozwój, a zmieniona treść dokumentu jest stosowana od tego dnia.

I.    Opis poszczególnych osi priorytetowych oraz poszczególnych działań/poddziałań:

II. Zmiany finansowe

III. Załącznik 2a

IV. Załącznik 2b – doprecyzowano definicję wskaźnika w PI 10i Odsetek szkół korzystających z opracowanych w programie narzędzi edukacyjnych w wymiarze co najmniej 25% przedmiotów poprzez dodanie e-materiałów do jego zakresu.

V. Załącznik 3c – dodano kryteria wyboru projektu pomocy technicznej REACT-EU, realizowanego w ramach VIII Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Kryteria zostały zatwierdzone uchwałą KM PO WER nr 364 z dn. 18 października 2021 r.

VI. Załącznik 4 – wprowadzono aktualne wersje RPD na 2021 r.

VII. Cały dokument – wprowadzono zmiany o charakterze redakcyjnym.

Aktualna wersja SZOOP PO WER