Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Zmiana Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (SZOOP) PO WER – grudzień 2017

7 gru 2017

Informujemy, że 1 grudnia 2017 r. została zatwierdzona 10.wersja Szczegółowego opisu osi priorytetowych PO WER 2014-2020.
Zmiany wprowadzone do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Wiedza Edukacja Rozwój obejmują następujące kwestie:
1. Ogólne informacje na temat realizacji projektów w Programie Wiedza Edukacja Rozwój;
2. Opis poszczególnych osi priorytetowych Programu oraz poszczególnych działań/poddziałań;
3. Zmiany finansowe;
4. Wykaz najważniejszych dokumentów służących realizacji Programu;
5. Zmiany załączników: Załącznik 1, Załącznik 2a i 2b, Załącznik 3, Załącznik 4, Załącznik 5;
6. Zmiany o charakterze redakcyjnym w całym dokumencie.

SZOOP PO WER jest dostępny na stronach internetowych www.power.gov.pl oraz www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Szczegółowy opis zmian