Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Zmiana Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (SZOOP) PO WER – lipiec 2017

8 sie 2017

Zatwierdzona została nowa, ósma wersja Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych
(SZOOP) PO WER. Dokument obowiązuje od dnia publikacji komunikatu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lipca 2017 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, tj. od 26 lipca 2017 r.

Do pobrania:

Ponadto na stronie www.power.gov.pl w zakładce „Wiadomości” znajduje się Informacja o zmianie Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Wiedza Edukacja Rozwój z dn. 28 lipca br., w której wymienione zostały wszystkie wprowadzone do SZOOP PO WER zmiany.