Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Zmienione Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 – listopad 2016

Wytyczne to dokument skierowany do instytucji uczestniczących w realizacji programów operacyjnych. Opisuje on warunki i procedury dotyczące działań informacyjnych i promocyjnych, realizowanych w ramach polityki spójności w perspektywie finansowej 2014-2020. Wytyczne obowiązują od 3 listopada 2016 r.

Wytyczne w zakresie informacji i promocji: