Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Zmienione Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020 – sierpień 2017

28 sie 2017

Od 23 sierpnia 2016 r. obowiązują zmienione Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020.

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności

Pismo Instytucji Zarządzającej PO WER dotyczące zmian wprowadzonych do Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków