Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Aktualizacja Rocznego Planu Działania MEN na 2019 rok (15 października 2019 roku)

16 paź 2019

Uprzejmie informujemy, że Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Wiedza
Edukacja Rozwój 2014-2020, działając na podstawie uchwały nr 274 Komitetu
Monitorującego PO WER z 17 września 2019 r. w sprawie zmiany w Rocznym Planie
Działania na 2019 rok dla II Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój 2014-2020, opracowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, zatwierdziła w dniu 15 października 2019 roku
zmiany w Rocznym Planie Działania na 2019 rok dla Osi Priorytetowej II PO WER,
opracowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Roczny Plan Działania został podpisany przez Panią Minister Marzenę Machałek 16 października 2019 roku.

2019.10.15 RPD MEN 2019 zatwierdzony z podpisem

2019.10.15 RPD MEN 2019 – zatwierdzony październik 2019