Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Aktualizacja Rocznego Planu Działania MEN na 2020 rok – 12.02.2020

21 lut 2020

Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, działając na podstawie uchwały nr 297 Komitetu Monitorującego PO WER z 28 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany w Rocznym Planie Działania na 2020 rok dla II Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, opracowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, zatwierdziła zmiany w Rocznym Planie Działania na 2020 rok dla Osi Priorytetowej II PO WER, opracowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

12 lutego 2020 roku, zaktualizowany Roczny Plan Działania został podpisany przez Panią Marzenę Machałek – Sekretarza Stanu w MEN.

2020.02.10 RPD 2020_ zatwierdzony

2020.02.10 zatwierdzony RPD 2020 z podpisem