Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Aktualizacja Rocznego Planu Działania MEN na 2020 rok – 22.01.2020

22 sty 2020

Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Wiedza
Edukacja Rozwój 2014-2020, działając na podstawie uchwały nr 292 Komitetu
Monitorującego PO WER z 10 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany w Rocznym Planie
Działania na 2020 rok dla II Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój 2014-2020, opracowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, zatwierdziła
zmiany w Rocznym Planie Działania na 2020 rok dla Osi Priorytetowej II PO WER,
opracowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

22 stycznia 2020 roku, Roczny Plan Działania został podpisany przez Panią Marzenę Machałek – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

2020.01.15 RPD 2020_ zatwierdzony 15.01.2020 po KM obiegowym

2020.01.15 zatwierdzony RPD z podpisem