Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Efekty projektów PO KL realizowanych przez KOWEZiU

7 mar 2016

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w latach 2008-2015 realizował projekty systemowe w ramach Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Poniżej zamieszczamy artykuł, w którym przedstawiono projekty:

Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego (2008–2013)

Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru (2010–2013)

Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie (2009–2014)

Monitorowanie i doskonalenie procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach (2012–2015)

Opracowanie modelu poradnictwa zawodowego oraz internetowego systemu informacji edukacyjno-zawodowej (2009-2012)

Edukacja dla pracy (2013) i  Edukacja dla pracy – etap II (2014–2015)

Pobierz artykuł:

Artykuł na temat działalności KOWEZiU (w tym projektów współfinansowanych  z PO KL) ukazał się w dodatku do „Dyrektora Szkoły” o kształceniu zawodowym i w „Edukatorze Zawodowym” (http://www.edukator.koweziu.edu.pl).