Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Informacja o zmianie w Regulaminie konkursu nr POWR.02.14.00-IP.02-00-002/16

28 lip 2016

Informacja o zmianie Regulaminu konkursu
nr POWR.02.14.00-IP.02-00-002/16

Zwiększenie dostępu osób dorosłych do różnych form uczenia się przez całe życie poprzez przygotowanie szkół do pełnienia roli Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji ogłoszonego w ramach Działania 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie w dniu 31 maja 2016 r.

 Z dniem 28 lipca br. Regulamin konkursu został na wniosek Wnioskodawców doprecyzowany w następującym zakresie:

  1. Dopuszczenie możliwości opisu założeń modelu funkcjonowania LOWE oraz opisu metodologii doboru organów prowadzących do projektu w załączniku do wniosku o dofinansowanie projektu według wzoru określonego w załączniku nr 19 do Regulaminu – wprowadzono dodatkowy zapis w Rozdziale I (Informacje ogólne) w pkt 6 oraz w Rozdziale II (Wymagania konkursowe) w pkt 3.1
    i 3.2.
  2. Aktualizację listy załączników do Regulaminu konkursu poprzez wprowadzenie nowego załącznika nr 19 Wzór opisu założeń modelu funkcjonowania Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji oraz opis metodologii doboru organów prowadzących do projektu.
  3. Dostosowanie ogólnych kryteriów merytorycznych do wartości projektu poprzez wprowadzenie w rozdziale V (Wybór projektów) w pkt. 3.5 zapisu dot. oceny ryzyka.

Dokonanie poprawek technicznych w treści Regulaminu konkursu nie wpływa na treść Regulaminu.

Zmieniony regulamin znajduje się tutaj: