Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Kwalifikacyjne kursy zawodowe dla obszaru administracyjno-usługowego

2 sie 2018

Beneficjent: Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

Program nauczania: A.14 Realizacja procesów introligatorskich

Program nauczania: A.15 Realizacja procesów drukowania z form drukowych

Program nauczania: A.18 Prowadzenie sprzedaży

Program nauczania: A.20 Rejestracja i obróbka obrazu

Program nauczania: A.21 Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej

Program nauczania: A.22 Prowadzenie działalności handlowej

Program nauczania: A.24 Wykonywanie prac biurowych

Program nauczania: A.25 Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych

Program nauczania: A.26 Sprzedaż produktów i usług reklamowych

Program nauczania: A.27 Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej

Program nauczania: A.28 Organizacja i nadzorowanie transportu

Program nauczania: A.29 Obsługa klientów i kontrahentów

Program nauczania: A.30 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania

Program nauczania: A.31 Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych

Program nauczania: A.32 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych

Program nauczania: A.35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji

Program nauczania: A.36 Prowadzenie rachunkowości

Program nauczania: A.40 Planowanie i kontrola produkcji poligraficznej

Program nauczania: A.44 Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów

Program nauczania: A.45 Planowanie i realizacja przewozów kolejowych

Program nauczania: A.54 Przygotowywanie materiałów graficznych do procesu drukowania

Program nauczania: A.55 Drukowanie cyfrowe

Program nauczania: A.57 Produkcja mas włóknistych i wytworów papierniczych

Program nauczania: A.58 Przetwórstwo wytworów papierniczych

Program nauczania: A.63 Organizacja i prowadzenie archiwum

Program nauczania: A.64 Opracowywanie materiałów archiwalnych

Program nauczania: A.65 Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych

Program nauczania: A.66 Świadczenie usług pocztowych, finansowych i kurierskich oraz w zakresie obrotu towarowego

Program nauczania: A.67 Wykonywanie zadań rozdzielczo-ekspedycyjnych w usługach pocztowych i kurierskich

Program nauczania: A.68 Obsługa klienta w jednostkach administracji

Program nauczania: A.69 Eksploatacja środków transportu drogowego

Program nauczania: A.70 Organizacja przewozu środkami transportu drogowego

Program nauczania: A.72 Obsługa operacyjna portu lotniczego

Program nauczania: A.73 Prowadzenie działań we współpracy ze służbami żeglugi powietrznej