Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Aktualizacja regulaminu konkursu – 27.05.2020 r.

27 maj 2020

Informacja w sprawie przesunięcia terminu naboru wniosków w ramach

konkursu nr POWR.02.10.00-IP.02-00-003/20

Szkolenie i doradztwo dla kadry kierowniczej systemu oświaty

W oparciu o art. 7 ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r., Ministerstwo Edukacji Narodowej jako Instytucja Pośrednicząca dla Działań 2.10, 2.11, 2.13, 2.14 oraz 2.15 PO WER zdecydowało o przesunięciu terminu naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr POWR.02.10.00-IP.02-00-003/20 pn. Szkolenie i doradztwo dla kadry kierowniczej systemu oświaty.

Przesunięcie terminu naboru wniosków o dofinansowanie podyktowane jest trwającą sytuacją epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 w Polsce oraz szkoleniowo-doradczym charakterem projektów, które realizowane będą w ramach przedmiotowego konkursu.

Aktualne terminy rund naboru wniosków w ramach konkursu nr POWR.02.10.00-IP.02-00-003/20:

I runda: od 1 lipca 2020 r. do 16 lipca 2020 r. do godz. 12.00

II runda: od 21 lipca 2020 r. od godz. 9.00 do 6 sierpnia 2020 r. do godz. 12.00

III runda: od 11 sierpnia 2020 r. od godz. 9.00 do 25 sierpnia 2020 r. do godz. 12.00

 

Aktualizacja regulaminu 2.10 Szkolenie i doradztwo dla kadry kierowniczej 27.05.2020

Tabela zmian w regulaminie – 27.05.2020