Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Ogłoszenia naborów

Konkurs nr: POWR.02.10.00-IP.02-00-001/21
Konkurs Szkolenia i doradztwo dla kadry edukacji włączającej
Konkurs nr: POWR.02.10.00-IP.02-00-003/20
Konkurs - Szkolenie i doradztwo dla kadry kierowniczej systemu oświaty
Konkurs nr: POWR.02.10.00-IP.02-00-001/20
Konkurs – Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (ASPE)
Konkurs nr: POWR.02.15.00-IP.02-00-003/19
Monitorowanie losów absolwentów szkół zawodowych – edycja II (Losy 2)
Konkurs nr: POWR.02.14.00-IP.02-00-002/18
Szkolenia z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego (doradztwo)
Konkurs nr: POWR.02.10.00-IP.02-00-005/18
Wsparcie tworzenia sieci szkół ćwiczeń (Szkoły ćwiczeń)