Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Informacja dotycząca składania wniosków w VIII rundzie konkursu – lista dostępnych grup branżowych

7 sty 2019

Informacja dotycząca składania wniosków w VIII rundzie konkursu – lista dostępnych grup branżowych

W związku z zakończeniem w dniu 21 grudnia 2018 r. o godz. 12:00 VII rundy naboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu nr POWR.02.15.00-IP.02-00-002/18 pn. Wypracowanie i upowszechnienie przykładowych rozwiązań w zakresie współpracy szkół zawodowych z wyższymi, Instytucja Pośrednicząca dla Działań 2.10, 2.11, 2.13, 2.14, 2.15 Osi Priorytetowej II PO WER uprzejmie informujemy, że w ramach VIII rundy naboru wniosków, trwającej od 7 stycznia 2019 r. do
18 stycznia 2019 r. do godz. 12.00, wnioski o dofinansowanie można składać wyłącznie na następujące grupy branżowe:

 1. grupa branżowa poligraficzno-fotograficzno-reklamowa – 837 000,00 PLN
 2. grupa branżowa fryzjersko-kosmetyczna – 837 000,00 PLN
 3. grupa branżowa transportowa – 1 674 000,00 PLN
 4. grupa branżowa spedycyjno-logistyczna – 837 000,00 PLN
 5. grupa branżowa tekstylno-odzieżowa – 837 000,00 PLN
 6. grupa branżowa chemiczno-ceramiczno-szklarska – 837 000,00 PLN
 7. grupa branżowa budowlano-drogowa – 1 674 000,00 PLN
 8. grupa branżowa inżynieryjno-instalacyjna – 1 674 000,00 PLN
 9. grupa branżowa spożywczo-gastronomiczna – 1 674 000,00 PLN
 10. grupa branżowa leśno-ogrodnicza – 837 000,00 PLN
 11. grupa branżowa rolno-hodowlana – 837 000,00 PLN
 12. grupa branżowa mechaniki precyzyjnej – 837 000,00 PLN
 13. grupa branżowa mechanika okrętowa i lotnicza – 837 000,00 PLN
 14. grupa branżowa motoryzacyjna – 837 000,00 PLN
 15. grupa branżowa górniczo-wiertnicza – 837 000,00 PLN
 16. grupa branżowa elektryczno-energetyczna – 1 674 000,00 PLN
 17. grupa branżowa opieki zdrowotnej – 1 674 000,00 PLN
 18. grupa branżowa ochrony i bezpieczeństwa osób i mienia – 837 000,00 PLN