Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Informacja dotycząca składania wniosków w XII rundzie konkursu – lista dostępnych branż

5 mar 2021

W związku z zakończeniem 26 lutego 2021 r. o godz. 12:00 XI rundy naboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu nr POWR.02.15.00-IP.02-00-001/20 pn. Wypracowanie i upowszechnienie przykładowych rozwiązań w zakresie współpracy szkół zawodowych z wyższymi – II edycja, Instytucja Pośrednicząca dla Działań 2.10, 2.11, 2.13, 2.14, 2.15 Osi Priorytetowej II PO WER informuje, że w ramach XII rundy naboru wniosków, trwającej od 10 marca 2021 r. od godz. 9.00 do 19 marca 2021 r. do godz. 12.00, wnioski o dofinansowanie można składać wyłącznie na następujące branże:

  1. branża poligraficzna
  2. branża fryzjersko-kosmetyczna
  3. branża chemiczna
  4. branża ceramiczno-szklarska
  5. branża leśna
  6. branża motoryzacyjna
  7. branża opieki zdrowotnej
  8. branża górniczo-wiertnicza
  9. branża hotelarsko-gastronomiczno-turystyczna
  10. branża rolno-hodowlana