Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Informacja o dostępności SOWA dla osób z niepełnosprawnościami

28 lis 2018

Szanowni Państwo,

mając na uwadze działania na rzecz zwiększenia dostępności dla osób z niepełnosprawnościami systemu aplikowania o środki w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) pragniemy Państwa poinformować, że System Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA) jest dostosowany do potrzeb użytkowników z niepełnosprawnościami w tym m.in.:

  1. Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po systemie za pomocą klawisza Tab.
  2. W całym systemie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności. To pozwala na wygodną obsługę systemu np. użytkownikom niepełnosprawnym ruchowo czy w znacznym stopniu niedowidzącym.
  3. System jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące. Zmiana wielkości czcionki, zmiana kontrastu.
  4. Całość systemu oparta jest na stylach CSS.
  5. Zapewniony został odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały osadzone w SOWA są czytelne także dla osób słabiej widzących.
  6. Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności.

Informacje na temat podstawowych funkcjonalności, które powinny umożliwić osobie z niepełnosprawnościami skorzystanie z generatora są dostępne w zakładce DOSTĘPNOŚĆ na stronie https://www.sowa.efs.gov.pl.

Jednocześnie informujemy, że w kolejnych zamieszczanych przez Instytucję Pośrednicząca w Ministerstwie Edukacji Narodowej regulaminach konkursów oraz wezwaniach do składania projektów pozakonkursowych, zamieszczone zostaną stosowne adnotacje ułatwiające osobom z niepełnosprawnościami dotarcie do tych informacji.