Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Informacja o naborze – Instytut Badań Edukacyjnych – Monitorowanie Losów Edukacyjno-Zawodowych Absolwentów i Młodych Dorosłych

3 cze 2016

Wezwanie do złożenia  do Instytucji Pośredniczącej wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego koncepcyjnego pt.: Monitorowanie Losów Edukacyjno-Zawodowych Absolwentów i Młodych Dorosłych w ramach Działania 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki, w typie projektu Monitorowanie losów absolwentów.

Wezwanie do złożenia wniosku IBE – Monitorowanie Losów Absolwentów

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym 1.1

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym

Wzór umowy


Realizujący projekt: Instytut Badań Edukacyjnych

Monitorowanie Losów Edukacyjno-Zawodowych Absolwentów i Młodych Dorosłych

Wartość projektu 1 643 950 zł

Okres realizacji projektu: 02.05.2016 – 31.05.2019

Data podpisania umowy: 25.11.2016