Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Informacja o naborze – Instytut Badań Edukacyjnych – Wspieranie realizacji I etapu wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie administracji centralnej oraz instytucji nadających kwalifikacje i zapewniających jakość nadawania kwalifikacji

20 kw. 2016

Wezwanie do złożenia do Instytucji Pośredniczącej wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego koncepcyjnego pt.: Wspieranie realizacji I etapu wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie administracji centralnej oraz instytucji nadających kwalifikacje i zapewniających jakość nadawania kwalifikacji w ramach Działania 2.13 Przejrzysty i spójny Krajowy System Kwalifikacji, w typie projektu Wdrażanie i wsparcie funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Wezwanie – IBE – projekt pozakonkursowy Wspieranie realizacji I etapu wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie administracji centralnej oraz instytucji nadających kwalifikacje i zapewniających jakość nadawania kwalifikacji

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym 

WZÓR UMOWY – IBE