Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Informacja o naborze – Instytut Badań Edukacyjnych – Wspieranie realizacji II etapu wdrażania ZSK na poziomie administracji centralnej oraz instytucji nadających kwalifikacje i zapewniających jakość nadawania kwalifikacji

2 sty 2018

Wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego koncepcyjnego pt.: Wspieranie realizacji II etapu wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie administracji centralnej oraz instytucji nadających kwalifikacje i zapewniających jakość nadawania kwalifikacji w ramach Działania 2.13 Przejrzysty i spójny Krajowy System Kwalifikacji.

Poniżej pliki do pobrania:

IBE – wezwanie do złożenia wniosku pozakonkursowego

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach PO WER


Beneficjent: Instytut Badań Edukacyjnych

Projekt: Wspieranie realizacji II etapu wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie administracji centralnej oraz instytucji nadających kwalifikacje i zapewniających jakość nadawanych kwalifikacji

Wartość projektu: 44 203 314,04 zł

Okres realizacji projektu: 01.07.2018 – 31.12.2020

Data podpisania umowy: 26.03.2018