Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Informacja o naborze – Ośrodek Rozwoju Edukacji – Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej`

19 sty 2016

Wezwanie do złożenia do Instytucji Pośredniczącej wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego koncepcyjnego Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej w ramach Działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty, w typie projektu Opracowanie i upowszechnienie narzędzi wspierających pomoc psychologiczno-pedagogiczną na każdym etapie edukacyjnym w zakresie problematyki ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych i ucznia młodszego.

Poniżej pliki do pobrania:

1. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym

2. Wezwanie do złożenia wniosku pozakonkursowego projektu koncepcyjnego – Wezwanie Ośrodek Rozwoju Edukacji – Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej

3. Wzór porozumienia o dofinansowanie projektu w ramach PO WER 2014-2020

4. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym

ORE PP-Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego ORE PP-Wzór porozumienia o dofinansowanie projektu ORE PP-Wzór wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego wezwanie ORE – Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologic~