Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Informacja o naborze – Ośrodek Rozwoju Edukacji – Opracowanie modelu funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą

12 kw. 2019

Instytucja Pośrednicząca dla Działań 2.10, 2.11, 2.13, 2.14 i 2.15 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 wezwała Ośrodek Rozwoju Edukacji do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego koncepcyjnego pn. Opracowanie modelu funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą realizowanego w ramach Działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.

Wezwanie SCWEW

Wzór_wniosku_o_dofinansowanie_projektu_pozakonkursowego_o_charakterze_koncepcyjnym_2.0-1

WZÓR-UMOWY-Instytucji-Pośredniczącej-MEM-porozumienie-1