Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Informacja o naborze – Ośrodek Rozwoju Edukacji – Przygotowanie trenerów do realizacji szkoleń z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego

14 kw. 2017

Wezwanie do złożenia do Instytucji Pośredniczącej wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego wdrożeniowego pt.: Przygotowanie trenerów do realizacji szkoleń z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w ramach Działania 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie, w typie projektu Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług z zakresu całożyciowego doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Wezwanie do złożenia wniosku

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym

Wzór porozumienia o dofinansowanie projektu


Beneficjent: Ośrodek Rozwoju Edukacji

Projekt: Przygotowanie trenerów do realizacji szkoleń z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego

Wartość projektu: 1 089 196,80 zł

Okres realizacji projektu: 01.07.2017 – 30.06.2018

Data podpisania decyzji: 29.09.2017