Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Informacja o naborze – Ośrodek Rozwoju Edukacji – Tworzenie programów nauczania oraz scenariuszy lekcji i zajęć wchodzących w skład zestawów narzędzi edukacyjnych

30 paź 2017

Wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego koncepcyjnego pt.: Tworzenie programów nauczania oraz scenariuszy lekcji i zajęć wchodzących w skład zestawów narzędzi edukacyjnych wspierających proces kształcenia ogólnego w zakresie kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy w ramach Działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.

Poniżej pliki do pobrania:

ORE – wezwanie do złożenia wniosku pozakonkursowego

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO WER

Wzór porozumienia o dofinansowanie projektu w ramach PO WER


Realizujący projekt: Ośrodek Rozwoju Edukacji

Tytuł projektu: : Tworzenie programów nauczania oraz scenariuszy lekcji i zajęć wchodzących w skład zestawów narzędzi edukacyjnych wspierających proces kształcenia ogólnego w zakresie kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy

Numer wniosku: POWR.02.10.00-00-0003/17

Wartość projektu: 6 769 862,00 zł

Okres realizacji: 02.10.2017 – 30.11.2018

Data podpisania Decyzji: 25.10.2017