Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Informacja o naborze – Ośrodek Rozwoju Edukacji – Wsparcie kadry JST w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów

19 sty 2016

Wezwanie do złożenia wniosku o dofinasowanie projektu pozakonkursowego koncepcyjnego Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów w ramach Działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty, w typie projektu Szkolenie i doradztwo dla kadry kierowniczej systemu oświaty, (w tym kadry JST) pod kątem kształtowania umiejętności przywódczych potrzebnych w procesie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy (ICT, matematyczno-przyrodniczych, języków obcych), nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw uczniów (kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej) oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia.

Poniżej pliki do pobrania:

1. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym

2. Wezwanie do złożenia wniosku pozakonkursowego projektu koncepcyjnego – Wezwanie Ośrodek Rozwoju Edukacji

3. Wzór porozumienia o dofinansowanie projektu w ramach PO WER 2014-2020

4. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym

ORE JSTInstrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego ORE JST-Wzór porozumienia o dofinansowanie projektu ORE JST-Wzór wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego wezwanie ORE – Wsparcie kadry JST w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na r~