Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Informacja o naborze – Ośrodek Rozwoju Edukacji – Zwiększenie skuteczności działań pracowników systemu wspomagania i trenerów w zakresie kształcenia u uczniów kompetencji kluczowych

16 sty 2016

Wezwanie do złożenia wniosku o dofinasowanie projektu pozakonkursowego koncepcyjnego Zwiększenie skuteczności działań pracowników systemu wspomagania i trenerów w zakresie kształcenia u uczniów kompetencji kluczowych w ramach Działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty, w typie projektu Szkolenie i doradztwo dla pracowników systemu wspomagania pracy szkoły i organów prowadzących oraz trenerów z zakresu: kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy (ICT, matematyczno-przyrodniczych, języków obcych), nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw (kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej) oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia (w tym narzędzi oceny jakości pracy szkoły).

 

Poniżej pliki do pobrania:

1. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym

2. Wezwanie do złożenia wniosku pozakonkursowego projektu koncepcyjnego – Wezwanie Ośrodek Rozwoju Edukacji

3. Wzór porozumienia o dofinansowanie projektu w ramach PO WER 2014-2020

4. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym

ORE Wspomaganie-Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego ORE Wspomaganie-Wzór porozumienia o dofinansowanie projektu ORE Wspomaganie-Wzór wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego Wezwanie ORE – Zwiększenie skuteczności działań pracowników systemu wspomag~