Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Informacja o wyborze do dofinansowania projektu grantowego przyjmowanego w trybie nadzwyczajnym

10 wrz 2020

Informacja o wyborze do dofinansowania projektu grantowego przyjmowanego w trybie nadzwyczajnym, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r., w ramach Działania 2.10 PO WER 2014-2020 Wysoka jakość systemu oświaty           

Beneficjent projektu: Ośrodek Rozwoju Edukacji

Tytuł projektu: Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość

Wartość projektu (kwota przyznanego dofinansowania): 50 499 974,54 zł

Data podpisania decyzji: 31.08.2020 r.

Okres realizacji projektu: od: 2020-08-01 do: 2021-12-31