Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Informacja o wyborze do dofinansowania projektu przyjmowanego w trybie nadzwyczajnym

17 lis 2020

Informacja o wyborze do dofinansowania projektu przyjmowanego w trybie nadzwyczajnym, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r., w ramach Działania 2.10 PO WER 2014-2020 Wysoka jakość systemu oświaty

Beneficjent projektu: Centrum Informatyczne Edukacji

Tytuł projektu: Opracowanie prototypu systemu do przeprowadzania egzaminów próbnych/ testów diagnostycznych on-line w zakresie stopnia przygotowania ucznia do egzaminu

Wartość projektu (kwota przyznanego dofinansowania): 12 996 720,00 zł

Data podpisania decyzji: 16.11.2020 r.

Okres realizacji projektu: od: 2020-08-01 do: 2022-06-30