Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Informacja o zamknięciu konkursu

4 lut 2021

W związku z ogłoszeniem w dniu 31 lipca 2020 r. konkursu nr POWR.02.10.00-IP.02-00-004/20 pn. Tworzenie e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego – III etap (e-materiały ogólne), Instytucja Pośrednicząca informuje, że przedmiotowy konkurs został rozstrzygnięty, a tym samym zamknięto nabór wniosków.

W ramach I rundy konkursu złożono 36 wniosków o dofinansowanie. Po przeprowadzeniu oceny wszystkich wniosków, do dofinansowania zostało wybranych sześć projektów (zgodnie z zapisami regulaminu konkursu) i umowy o dofinansowanie projektów zostały podpisane.