Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Informacja o zamknięciu konkursu

9 cze 2021

W związku z ogłoszeniem w dniu 29 stycznia 2020 r. konkursu nr POWR.02.15.00- IP.02-00-001/20 pn. Wypracowanie i upowszechnienie przykładowych rozwiązań w zakresie współpracy szkół zawodowych z wyższymi – II edycja, Instytucja Pośrednicząca informuje, że z uwagi na małe zainteresowanie potencjalnych wnioskodawców zamyka nabór wniosków.
W ramach 13 rund konkursu złożono 37 wniosków o dofinansowanie. Po
przeprowadzeniu oceny wszystkich wniosków do dofinansowania zostało wybranych 10 projektów.