Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Informacja o zamknięciu konkursu nr POWR.02.14.00-IP.02-00-002/18

10 gru 2018

W związku z ogłoszeniem w dniu 28 czerwca 2018 r. konkursu nr POWR.02.14.00-IP.02-00-002/18 pn. Szkolenia z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego, Instytucja Pośrednicząca informuje, że przedmiotowy konkurs został rozstrzygnięty, a tym samym zamknięto nabór wniosków.

W ramach I rundy konkursowej złożono 18 wniosków o dofinansowanie na  wszystkie cztery obszary (makroregiony).

Po przeprowadzeniu oceny merytorycznej wszystkich wniosków o dofinansowanie, do dofinansowania zostały wybrane 4 najwyżej ocenione projekty, po jednym w ramach każdego obszaru (zgodnie z zapisami regulaminu konkursu) i umowy o dofinansowanie dla tych projektów zostały podpisane.