Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Lista projektów skierowanych do negocjacji – I runda

20 lis 2020

W związku z zakończeniem oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach konkursu nr POWR.02.10.00-IP.02-00-009/20 Tworzenie e-materiałów dydaktycznych do języków obcych– I RUNDA (data ogłoszenia 28 sierpnia 2020 r.), w odpowiedzi na który wpłynęło 59 wniosków o dofinasowanie, Instytucja Organizująca Konkurs podjęła decyzję, iż negocjacje będą dotyczyły większej liczby projektów niż wynika to z alokacji dostępnej w konkursie na poszczególne obszary, tak aby zapewnić wyczerpanie kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie. Do negocjacji zostaną skierowane po dwa najwyżej ocenione wnioski o dofinasowanie złożone na dany obszar.


Lista projektów skierowanych do negocjacji
Pobierz