Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Nabór niekonkurencyjny – Ośrodek Rozwoju Edukacji „Opracowanie rozwiązań zapewniających dostęp do wysokiej jakości zindywidualizowanego i spersonalizowanego doradztwa metodycznego”FERS.01.04-IP.05-017/23.

26 paź 2023
Regulamin naboru Pobierz
Wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie Pobierz
Załącznik nr 1 Wzór deklaracji poufności dla członka KOP Pobierz
Załącznik nr 2A Wzór oświadczenia o bezstronności dla pracownika ION Pobierz
Załącznik nr 2B Wzór oświadczenia o bezstronności dla eksperta oceniającego Pobierz
Załącznik nr 3 Wzór karty oceny merytorycznej projektu wybieranego w sposób niekonkurencyjnyPobierz
Załącznik nr 4 Karta do weryfikacji oceny wniosku dokonanej przez ekspertaPobierz
Załącznik nr 5 Wzór protokołu KOP Pobierz
Załącznik nr 6 Roczny Plan Działania na 2023 rPobierz
Załącznik nr 7 Zestawienie standardów i cen dla naboruPobierz