Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Informacja o naborze – Ośrodek Rozwoju Edukacji – Przywództwo – opracowanie modeli kształcenia i wspierania kadry kierowniczej systemu oświaty

15 kw. 2016

Wezwanie do złożenia do Instytucji Pośredniczącej wniosku o dofinasowanie projektu pozakonkursowego koncepcyjnego pt.: Przywództwo – opracowanie modeli kształcenia i wspierania kadry kierowniczej systemu oświaty w ramach Działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty, w typie projektu Szkolenie i doradztwo dla kadry kierowniczej systemu oświaty (w tym kadry JST) pod kątem kształtowania umiejętności przywódczych potrzebnych w procesie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy (ICT, matematyczno-przyrodniczych, języków obcych), nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw uczniów (kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej) oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia.

Poniżej pliki do pobrania:

Wezwanie – Ośrodek Rozwoju Edukacji – projekt pozakonkursowy – Przywództwo – opracowanie modeli kształcenia i wspierania kadry kierowniczej systemu oświaty

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie – projekt pozakonkursowy koncepcyjny

Wzór porozumienia o dofinansowanie projektu