Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Wyniki konkursu – lista podpisanych umów o dofinansowanie

4 lut 2021

Beneficjent: LEARNETIC SPÓŁKA AKCYJNA

Tytuł projektu: Stworzenie e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego – III etap – Obszar I – edukacja dla bezpieczeństwa, wiedza o społeczeństwie i historia.

Wartość projektu: 3 360 990,00 PLN

Data podpisania umowy: 15 grudnia 2020 r.

Okres realizacji projektu: od: 2021-01-01 do: 2022-08-31

Beneficjent: LEARNETIC SPÓŁKA AKCYJNA

Tytuł projektu: Stworzenie e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego – III etap: Obszar II – język polski.

Wartość projektu: 4 288 005,00 PLN

Data podpisania umowy: 15 grudnia 2020 r.

Okres realizacji projektu: od: 2021-01-01 do: 2022-08-31

Beneficjent: GroMar Sp. z o.o.

Tytuł projektu: Opracowanie e-materiałów dydaktycznych dla Obszaru III – biologia, przyroda, chemia i geografia

Wartość projektu: 6 394 036,00PLN

Data podpisania umowy: 11 grudnia 2020 r.

Okres realizacji projektu: od: 2021-01-01 do: 2022-08-31

Beneficjent: GroMar Sp. z o.o.

Tytuł projektu: Opracowanie e-materiałów dydaktycznych dla Obszaru IV – fizyka, matematyka i informatyka

Wartość projektu: 3 011 482,00 PLN

Data podpisania umowy: 11 grudnia 2020 r.

Okres realizacji projektu: od: 2021-01-01 do: 2022-08-31

Beneficjent: ONLINE-SKILLS Sp. z o.o.

Tytuł projektu: E-materiały dydaktyczne do kształcenia ogólnego dla obszaru V: muzyka, historia muzyki, plastyka, historia sztuki oraz język łaciński i kultura antyczna

Wartość projektu: 8 186 449,70 PLN

Data podpisania umowy: 10 grudnia 2020 r.

Okres realizacji projektu: od: 2021-01-01 do: 2022-08-31

Beneficjent: Eduexpert Sp. z o.o.

Tytuł projektu: Opracowanie i aktualizacja e-materiałów dydaktycznych do edukacji wczesnoszkolnej – obszar VI

Wartość projektu: 5 231 350,00 PLN

Data podpisania umowy: 11 grudnia 2020 r.

Okres realizacji projektu: od: 2021-01-01 do: 2022-08-31