Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Wyniki konkursu – lista podpisanych umów o dofinansowanie

9 cze 2021

Wyniki konkursu nr POWR.02.15.00-IP.02-00-001/20 pn. Wypracowanie i upowszechnienie przykładowych rozwiązań w zakresie współpracy szkół zawodowych z wyższymi – II edycja

Nazwa Beneficjenta: Powiat Jarosławski

Tytuł projektu: Branża budowlana: technik budownictwa i technik geodeta motorami rozwoju lokalnego rynku pracy

Wartość projektu: 1 039 224,00zł

Data podpisania umowy: 25 czerwca 2020 r.

Okres realizacji projektu: 01.05.2020 r.– 30.09.2021 r.

Nazwa Beneficjenta: Politechnika Łódzka

Tytuł projektu: Współpraca szkoły z uczelnią- branża mechaniczna,  technik mechanik

Wartość projektu: 722 608,62 zł

Data podpisania umowy: 27 sierpnia 2020 r.

Okres realizacji projektu: 01.08.2020 r.– 31.07.2022 r.

Nazwa Beneficjenta: Politechnika Łódzka

Tytuł projektu: Współpraca szkoły z uczelnią- branża elektroenergetyczna – technik elektryk-grupa I, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej – grupa II

Wartość projektu: 1 188 700,56 zł

Data podpisania umowy: 27 sierpnia 2020 r.

Okres realizacji projektu: 01.08.2020 r.– 31.07.2022 r.

Nazwa Beneficjenta: Politechnika Łódzka

Tytuł projektu: Współpraca szkoły z uczelnią- branża teleinformatyczna – monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych

Wartość projektu: 737 489,88 zł

Data podpisania umowy: 27 sierpnia 2020 r.

Okres realizacji projektu: 01.08.2020 r.– 31.07.2022 r.

Nazwa Beneficjenta: Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

Tytuł projektu: Opracowanie rozwiązań w zakresie współpracy uczelni ze szkołami zawodowymi w branży spedycyjno-logistycznej dla zawodów: magazynier-logistyk oraz technik spedytor

Wartość projektu: 823 334,25 zł

Data podpisania umowy: 28 września 2020 r.

Okres realizacji projektu: 02.11.2020 r.– 31.10.2022 r.

Nazwa Beneficjenta: Powiat Jarosławski

Tytuł projektu: Współpraca w ramach branży spożywczej szansą na rozwój regionu

Wartość projektu: 765 287,50 zł

Data podpisania umowy: 7 września 2020 r.

Okres realizacji projektu: 01.03.2021 r.– 30.09.2022 r.

Nazwa Beneficjenta: Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

Tytuł projektu: Opracowanie rozwiązań w zakresie współpracy uczelni ze szkołami zawodowymi w branży transportu kolejowego dla zawodów: technik transportu kolejowego i technik budownictwa kolejowego

Wartość projektu: 802 909,25 zł

Data podpisania umowy: 3 listopada 2020 r.

Okres realizacji projektu: 02.11.2020 r.– 31.10.2022 r.

Nazwa Beneficjenta: Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

Tytuł projektu: Opracowanie rozwiązań w zakresie współpracy uczelni ze szkołami zawodowymi w branży transportu wodnego dla zawodu technik żeglugi śródlądowej

Wartość projektu: 464 695,25 zł

Data podpisania umowy: 27 października 2020 r.

Okres realizacji projektu: 02.11.2020 r.– 31.10.2022 r.

Nazwa Beneficjenta: Politechnika Łódzka

Tytuł projektu: Model współpracy szkół zawodowych ze szkołami wyższymi w zakresie kształcenia w zawodzie krawiec

Wartość projektu: 785 396,62 zł

Data podpisania umowy: 30 listopada 2020 r.

Okres realizacji projektu: 01.10.2020 r.– 30.09.2022 r.

Nazwa Beneficjenta: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Tytuł projektu: Nowoczesny model współpracy uczelni wyższej ze szkołą zawodową w zakresie kształcenia w zawodach z branży ogrodniczej dla zawodu technik ogrodnik i technik architektury krajobrazu

Wartość projektu: 486 660,80 zł

Data podpisania umowy: 8 czerwca 2021 r.

Okres realizacji projektu: 01.04.2021 r.– 31.12.2022 r.