Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Wyniki konkursu nr POWR.02.15.00-IP.02-00-002/18 Wypracowanie i upowszechnienie przykładowych rozwiązań w zakresie współpracy szkół zawodowych z wyższymi

12 lut 2020

Wyniki konkursu nr POWR.02.15.00-IP.02-00-002/18 Wypracowanie i upowszechnienie przykładowych rozwiązań w zakresie współpracy szkół zawodowych z wyższymi

Nazwa Beneficjenta: TEB Edukacja Sp. z o.o.

Tytuł projektu: Kształcenie jutra! Nowy model współpracy szkół zawodowych ze szkołami wyższymi w zakresie kształcenia w zawodach z grupy branżowej ekonomiczno-administracyjnej

Wartość projektu: 1 570 296,96 zł

Data podpisania umowy: 29 listopada 2018 r.

Okres realizacji projektu: 2019-01-01 – 2020-12-31

Nazwa Beneficjenta: Gmina Miasta Radomia

Tytuł projektu: Wypracowanie modeli współpracy szkoły zawodowej z uczelnią wyższą dla zawodów technik elektronik i technik mechatronik

Wartość projektu: 1 489 236,00 zł

Data podpisania umowy: 7 lutego 2019 r.

Okres realizacji projektu: 2019-01-01 – 2020-12-31

Nazwa Beneficjenta: Miasto Stołeczne Warszawa/Biuro Edukacji

Tytuł projektu: Nowoczesny model współpracy szkół zawodowych ze szkołami wyższymi i pracodawcami w zakresie kształcenia w zawodach z grupy branżowej teleinformatycznej (technik telekomunikacji, technik informatyk)

Wartość projektu: 1 640 300,40 zł

Data podpisania umowy: 17 kwietnia 2019 r.

Okres realizacji projektu: 2019.03.01 – 2021.02.28

Nazwa Beneficjenta: Miasto Stołeczne Warszawa/Biuro Edukacji

Tytuł projektu: Szkoły zawodowe – szkoły wyższe – pracodawcy: nowoczesny model współpracy w grupie branżowej hotelarsko-turystycznej (zawód: technik hotelarstwa)

Wartość projektu: 773 152,50 zł

Data podpisania umowy: 17 kwietnia 2019 r.

Okres realizacji projektu: 2019.03.01 – 2021.02.28

Nazwa Beneficjenta: Gmina Miasta Toruń

Tytuł projektu: Technik logistyk poszerza wiedzę i umiejętności we współpracy z Katedrą Logistyki UMK

Wartość projektu: 806 347,87 zł

Data podpisania umowy: 28 marca 2019 r.

Okres realizacji projektu: 2019.03.01 – 2021.02.26

Nazwa Beneficjenta: Sosnowiec – Miasto na prawach powiatu

Tytuł projektu: Model współpracy szkół zawodowych ze szkołami wyższymi w zakresie kształcenia w zawodach z grupy branżowej tekstylno-odzieżowej dla zawodu technik przemysłu mody

Wartość projektu: 721 318,50 zł

Data podpisania umowy: 15 lipca 2019 r.

Okres realizacji projektu: 2019.05.01- 2021.02.28

Nazwa Beneficjenta: Politechnika Łódzka

Tytuł projektu: Nowoczesny model współpracy uczelni wyższej ze szkołą zawodową w zakresie kształcenia w zawodach z grupy branżowej poligraficzno-fotograficzno-reklamowej dla zawodu technik organizacji reklamy

Wartość projektu: 813 598,12 zł

Data podpisania umowy: 27 czerwca 2019 r.

Okres realizacji projektu: 2019.05.01- 2021.02.28