Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Obowiązki informacyjne beneficjentów PO WER

20 sty 2022

Instytucja Pośrednicząca MEiN zwraca się z prośbą i przypomnieniem do beneficjentów Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój o wypełnianie obowiązków informacyjnych dotyczących realizowanych projektów, zgodnie z zapisami zawartych umów o dofinansowanie.

W komunikacji z opinią publiczną (np. wywiady dla prasy, artykuły prasowe) na temat realizowanych przez Państwa projektów powinien wyraźnie wybrzmiewać komunikat dotyczący wsparcia ze środków Funduszy Europejskich. Informacje o dofinansowaniu powinny być podawane przy okazji wszystkich działań informacyjnych i promocyjnych podejmowanych w ramach projektu.

Istotne jest również właściwe oznakowanie działań informacyjnych i promocyjnych, które dotyczy nie tylko zakupionego w ramach projektu sprzętu czy wytworzonych dokumentów, ale też wydarzeń, np. konferencji, spotkań, warsztatów oraz działań w mediach.

Zasady właściwej promocji i oznakowania projektów znajdziecie Państwo w Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji oraz na stronie Funduszy Europejskich. Skrócona wersja zasad wraz ze wszystkimi niezbędnymi linkami znajduje się także na stronie efs-archiwum.men.gov.pl w zakładce Realizuję/Poznaj zasady promowania projektu.