Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Poznaj zasady promowania projektu

Jeżeli korzystasz z unijnego wsparcia masz nie tylko prawo, ale i obowiązek, aby o tym informować. Informacje o dofinansowaniu powinieneś podawać w trakcie realizacji projektu, przy okazji wszystkich działań informacyjnych i promocyjnych, jakie w związku z nim podejmujesz.

We właściwy sposób musisz także oznakować dokumenty przeznaczone do publikacji i dla uczestników projektów, miejsce realizacji Twojego projektu i swoją stronę internetową (jeśli taką posiadasz). W ten sposób przekazujesz innym informacje o otrzymaniu dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z programu PO WER.

Zasady promocji i oznakowania projektów dla umów podpisanych od 1 stycznia 2018 roku

Co musi zawierać obowiązkowe oznakowanie?

Zasady promocji i oznakowania projektów dla umów podpisanych od 1 stycznia 2018 roku oraz znaki do pobrania znajdują się TUTAJ

Zasady promocji i oznakowania projektów dla umów podpisanych do 31 grudnia 2017 roku

Co musi zawierać obowiązkowe oznakowanie?

————————————————————

Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji

11 czerwca 2015 r. został zatwierdzony Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji. W dokumencie zawarte są m.in. instrukcje dotyczące obowiązków informacyjnych beneficjenta, sposobu oznaczania dokumentów i działań informacyjno-promocyjnych w ramach projektu, zakresu informacji jakie należy zamieszczać na stronie internetowej.

Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji

————————————————

Księga Identyfikacji Wizualnej

Księga identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020.

Księga określa, w jaki sposób konstruować i stosować znak marki FE i programów zgodnie z zasadami wskazanymi w „Strategii komunikacji polityki spójności na lata 2014-2020” oraz w „Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”. Jej zapisy są zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 oraz Rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 821/2014. Dodatkowo Księga Identyfikacji Wizualnej uwzględnia interpretacje uzyskane podczas dodatkowych konsultacji z przedstawicielami Komisji Europejskiej.

Księga Identyfikacji Wizualnej