Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Kategoria ogłoszenia: Informacja o naborze - Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji -Rozwój współpracy i koordynacji w zakresie uczenia się przez całe życie

Informacja o projekcie wybranym do dofinansowania
Informacja o składzie Komisji Oceny Projektów
Nabór niekonkurencyjny – Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – FERS.01.08-IP.05-003/23 „Rozwój współpracy i koordynacji w zakresie uczenia się przez całe życie”