Przejdź do nawigacji Przejdź do treści Przejdź do stopki
Zamknij

Kategoria ogłoszenia: Nabór niekonkurencyjny FERS.01.04-IP.05-004/23 "Rozwijanie egzaminów zawodowych w zakresie weryfikacji kompetencji kluczowych ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji cyfrowych"

Informacja o składzie Komisji Oceny Projektu
Informacja o projekcie wybranym do dofinansowania
Ponowne wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie
Zmiana regulaminu naboru z dnia 22.05.2023 r.
Zmiana regulaminu naboru z dnia 05.05.2023 r.
Ogłoszenie o naborze niekonkurencyjnym FERS, projekt „Rozwijanie egzaminów zawodowych w zakresie weryfikacji kompetencji kluczowych ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji cyfrowych”